Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Định cư Mỹ diện Eb5 là gì?

Chương trình EB-5 visa là một thị thực Hoa Kỳ được tạo ra bởi Đạo Luật Di Trú năm 1990, cho phép những doanh nhân nước ngoài mà đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ có được thẻ xanh để trở thành thường trú nhân của Mỹ.
Visa EB-5 cho phép các công dân nước ngoài đầu tư tiền tại Hoa Kỳ có thể nhận được một thẻ xanh để có thể thường trú tại nước này. Để có được visa, một cá nhân phải đầu tư $ 1.000.000 (hoặc ít nhất là $ 500,000 trong một khu có tỷ lệ thất nghiệp cao hay khu vực nông thôn tiếng AnhA Targeted Employment Area (TEA)), tạo ra hoặc duy trì ít nhất 10 việc làm cho người lao động Mỹ không bao gồm các nhà đầu tư và gia đình của họ. Ban đầu, theo chương trình EB-5 đầu tiên, các nhà đầu tư nước ngoài đã được yêu cầu để tạo ra một doanh nghiệp thương mại hoàn toàn mới; tuy nhiên, trong Chương trình thí điểm đầu tư có thể được thực hiện trực tiếp trong một doanh nghiệp thương mại tạo việc làm (mới, hoặc đang có mà "Gặp rắc rối kinh doanh"), hoặc vào một "Trung tâm khu vực" - một phương tiện đầu tư được quản lý bởi một thành phần thứ 3 (tư nhân hoặc công cộng), trong đó giả định trách nhiệm của việc tạo ra các công việc yêu cầu. Trung tâm khu vực có thể tính một khoản phí quản lý để quản lý đầu tư của nhà đầu tư.Các chi phí lựa chọn chương trình đầu tư định cư Mỹ
- Chi phí đầu tư kinh tế
- Quyền lợi miễn visa đến các quốc gia trên thế giới
- Thời gian thụ lý hợp lý
- Quyền lời ổn định và chất lượng cuộc sống cao
- Sự linh động trong yêu cầu cư trú
- Các yêu cầu điều kiện chứng từ và kinh doanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét