Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Điều kiện nhập cư Canada

Cuộc sống ngày càng hiện đại và nhu cầu của con người ngày càng tăng cao. Việc tìm kiếm một môi trường sống hiện đại, an sinh xã hội cao là phổ biến. Canada là một quốc gia được khá nhiều người quan tâm. Việc tìm hiểu các Điều kiện nhập cư Canada là một điều cần thiết.Điều kiện định cư Canada khá phức tạp. Tỉ lệ xin visa chỉ 2% và bị ràng buộc bởi nhiều điều kiện và tiêu chí nhất định.
Để có thể nhập cư Canada, điều kiện được đưa ra là:
Bạn thuộc đối tượng có độ khả thi cao tại Việt Nam, gồm 5 đối tượng sau đây:
 • Doanh nhân tỉnh/bang;
 • Các nhà đầu tư liên bang;
 • Lao động tay nghề cao;
 • Lao động phổ thông và Du học sinh.
Bạn có một trong các đặc điểm sau đây:
 • Bạn có bằng cấp sau trung học
 • Bạn có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc có tay nghề
 • Bạn có một công việc Canada
 • Bạn có bạn bè hoặc người thân ở Canada
 • Bạn đã làm việc hoặc học tập ở Canada
 • Bạn có một tài sản lớn hoặc tài chính đáng kể
 • Bạn có một doanh nghiệp mà bạn sở hữu hoặc quản lý

Bộ phận nhập cư Canada đã phát triển các tiêu chuẩn nhập cư rất có hệ thống để tuyển dụng những người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế, bao gồm công nhân lành nghề, và những người nhập cư lớp kinh doanh tại Canada. Bộ phận Nhập cư và Quốc tịch Canada, còn được gọi là CIC Canada, là bộ phận quan trọng nhất của chính phủ Canada.
Để nộp đơn xin nhập cư Canada; người nộp đơn phải làm đơn bằng mẫu đơn xin nhập cư theo quy định. Cơ quan Di trú và Nhập cư Canada cũng duy trì số liệu thống kê về số người nhập cư vào Canada, số đơn đăng ký, loại người nhập Canada và các dữ liệu khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét