Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

5 Thành phố Mỹ hàng đầu dành cho những ai có thu nhập từ USD50.000

GOBankingRates đã điều tra 100 khu đô thị đông dân nhất và phân tích một số yếu tố như giá thuê trung bình, chi phí nhu yếu phẩm, các tiện ích và phương tiện công cộng cũng như các mức thuế nhằm xác định xem với mức lương USD 50.000 bạn có thể sống ở đâu?

1. Memphis, bang Tennessee

Thành phố Memphis xếp hạng nhất trên danh sách những thành phố tốt nhất cho những ai có thu nhập từ USD50.000 của GOBankingRates. Mức thu nhập trung bình tại thành phố là khoảng USD855, trong khi đó chi phí giao thông công cộng hằng tháng chỉ khoảng từ USD47,5.

Một người có thu nhập USD50.000 khi trừ đi thuế sẽ là USD41.806. Tính toán các khoản chi phí, các chuyên gia ước tính rằng trung bình ta sẽ còn lại USD25.978.

Mức thu nhập trung bình trong thành phố chỉ khoảng USD38.230.

2. El Paso, bang Texas

Tương tự như Memphis, một người có thu nhập đến USD50.000 sẽ nhận được một tấm séc (đã tính thuế) có giá trị gần USD42.000 tại thành phố El Paso.

Tuy nhiên, giá thuê trung bình tại thành phố này hơi cao một chút, vào khoảng USD1.016. Giá nhu yếu phẩm trung bình mỗi tháng là khoảng USD192,34, trong khi đó các chi phí tiện ích là khoảng USD118,39.

Đối với người có mức lương từ USD50.000, thu nhập đã tính hết các chi phí là khoảng USD25.327. Mức thụ nhập trung bình tại El Paso là khoảng USD44.431.

3. Toledo, bang Ohio

Nằm ở vị trí thứ 3 trên danh sách là thành phố Toledo, tiểu bang Ohio. Giá thuê trung bình khá thấp, chỉ khoảng USD800.

Nếu bạn có mức lương USD50.000 khi sống tại Toledo, mức thu nhập sau khi đã trừ thuế của bạn sẽ còn lại là USD39.629. Sau khi đã trừ hết các khoản phí khác, mức thu nhập còn lại khoảng USD24.105.

Mức thu nhập trung bình tại thành phố là USD35.808.

4. Cleveland, bang Ohio

Thêm một thành phố của tiểu bang Ohio có trong danh sách, và đứng ở vị trí thứ 4. Đó là thành phố Cleveland.

Giá cả tại thành phố này có thể thấp hơn vì mức thu nhập trung bình tại Cleveland hơn một nửa USD50.000, vào khoảng USD27.854.

Giá thuê trung bình là USD887, trong khi giá vận chuyển công cộng là khoảng USD50 mỗi tháng. Chi phí các tiện ích trung bình là khoảng USD143.

Nếu ta cộng mức thu nhập, trừ đi thuế, chi phí các loại từ USD50.000, số tiền còn lại là khoảng USD22.938.

5. Tulsa, bang Oklahoma

Thành phố Tusla, tiểu bang Oklahoma, đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của GOBankingRates.

Giá thuê nhà trung bình trong thành phố là khoảng USD963, còn chi phí tiện ích các loại là khoảng USD149.

Khi tính hết mọi chi phí, bao gồm các khoản thuế, ta sẽ còn lại USD22.424.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét